Facebook nahi hai ye

Facebook nahi hai ye

Doctor- Kya khaaya tha?Girl- I ate Hamburger, French fries, Coke & a Pizza.Doctor-FaceBook nahi he ye , Asli me kya khaya tha?? Girl - Tamater ki chatni aur Khichdi..😂...

Close