Renungan Kehidupan Khalil Gibran I

Renungan Kehidupan Khalil Gibran I

Alam & Manusia Aku mendengar anak sungai merintih bagai seorang janda yang menangis meratapi kematiananaknya dan aku kemudian bertanya,"Mengapa engkau menangis, sungaiku yang jernih?'Dan sungai itu menjawab,'Sebab aku dipaksa mengalir ke kot...

Close