Xin - Ember Spirit

Xin - Ember Spirit

Versi Map: 6.73cSpoiler mini guide[Skill Build][Item Build]CoreluxuryGong xi fa cai 2563 dan selamat merayakan cap go meh bagi yang merayakan... Have fun ..Dahulu kala, di sebuah tungku pembakaran pedang, sesuatu yang kuat terbentuk...Dalam keputusas...

Close