വേലകളി

വേലകളി

ദക്ഷിണകേരളത്തില്‍ പ്രചാരമുള്ള അനുഷ്ഠാനപരമായ ആയോധനകലയാണ്‌ വേലകളി.യോദ്ധാക്കളുടെ വേഷം ധരിച്...

Close