Сонет 20 – Македонски Превод

Сонет 20 – Македонски Превод

O, господарски учителу на моето страдање – нежност и срце меко Природата ти дари но без шминкерајот и блуткавото бладање што жената ги пр...

Close