Сонет 28 – Македонски Превод

Сонет 28 – Македонски Превод

И како тогаш јас да се вратам во рамнотежа кога користа од одморот очигледно ми бега? Дневниот напор не ми олеснува кога лежам а дење-ноќе...

Close