arteriografija

arteriografija

arteriografija, Rendgensko snimanje arterija, nakon ubrizgavanja kontrastnih sredstava u arteriju.

Close