apopleksija

apopleksija

apopleksija, Nagli prestanak funkcioniranja dijelova ili cijelog organa, uslijed oštećenja krvotoka.

Close