Ang Asawang Walang Trabaho

Ang Asawang Walang Trabaho

Ang Pagtatalo ng Asawang Lalaki, and a Psychologist:Psy: Anong ginagawa mo sa buhay Mr.?Mr: ,Nag tatarabaho ako bilang Accountant ng bangko.Psy: E ang asawa mo ?Mr: Ala siyang trabaho. Asa bahay lang Housewife.Psy : Sino nag luluto ng pag kain ninyon...

Close