Hi. Is it true na sa physical examinations kelangn naked? Haha like kung mga girls topless or completely no clothes? Scary e :|

Hi. Is it true na sa physical examinations kelangn naked? Haha like kung mga girls topless or completely no clothes? Scary e :|

Gusto mo bang matinding diskusyunan ang nangyari with parents. Come on! SIno nagsabi sayo niyan?...

Close