Autocad map 3d

Autocad map 3d

Softver AutoCAD Map 3D povezuje projektiranje uz pomoć računala (CAD) i geografski informacijski sustav (GIS), osiguravajući direktan pristup podacima bez obzira na njihov format. Koristeći „open source“ FDO Data Access tehnologiju, Map 3D lo...

Close