Penghayatan Asas Seni Reka - Unsur Bentuk perlu ditukar....- Bahagian 3

Penghayatan Asas Seni Reka - Unsur Bentuk perlu ditukar....- Bahagian 3

Pada bahagian 2 penulisan saya telah menunjukkan dua organisasi Asas Seni Reka (ASR), iaitu yang dikemukakan dalam KBSM dan SV STPM. Saya masih ingat semasa saya terlibat mengubal kurikulum PSV untuk sekolah seni. Saya mengemukakan persoalan Organisa...

Close