IMAM MALIK ULAMA MADINAH (715-795)

IMAM MALIK ULAMA MADINAH (715-795)

IMAM MALIK ULAMA MADINAH (715-795)Malik bin Anas merupakan salah satu dari Imam Mazhab yang empat. Malik bin Anas merupakan pendiri dari Mazhab Maliki, beliau lebih terkenal dengan sebutan Imam Malik. Beliau dilahirkan di kota Madinah al Munawwaroh (...

Close