Bahagian 4: Penghayatan Asas Seni Reka - Unsur Nilai menggantikan Bentuk

Bahagian 4: Penghayatan Asas Seni Reka - Unsur Nilai menggantikan Bentuk

Sesungguhnya Asas Seni Reka (ASR) merupakan Bahasa Seni Visual yang perlu dikhadamkan oleh guru-guru Pendidikan Seni Visual. Persoalan awal bahagian 1 hingga bahagian 3 saya telah mengemukakan beberapa perkara yang perlu dibaiki dalam Unsur Seni dala...

Close