ഉള്ളി സലാഡ്

ഉള്ളി സലാഡ്

ഉള്ളി സലാഡ് ചേരുവകള്‍ 1.വലിയ സവാള വട്ടത്തില്‍ അരിഞ്ഞെടുത്തത് -1 കപ്പ് 2.വെള്ളരിയ്ക്ക കനം കുറ...

Close