Сонет 3 – Македонски Превод

Сонет 3 – Македонски Превод

Од твоето лице во огледалото ти не бегај туку поведи го храбро во трагачка хајка; ќе бидеш измамник ако не се обновиш сега оставајќи без б...

Close