Ιδιωτικοί κήποι ζώων - Ιδιωτικές συλλογές ζώων.

Ιδιωτικοί κήποι ζώων - Ιδιωτικές συλλογές ζώων.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι συλλογές των ζώων που δεν εμπίπτουν στην νομοθεσία για τα ζωολογικά πάρκα.Για το τι είναι ζωολογικό π...

Close