Malulah Kita Dengan Minoriti Umat Islam Rusia yang Tidak Berputus Asa Menegakkan Khilafah

Malulah Kita Dengan Minoriti Umat Islam Rusia yang Tidak Berputus Asa Menegakkan Khilafah

ARRAYAH.INFO, Rusia, 20 Ogos 2012 - Sepanduk di atas bukan dikibarkan di Palestin, bukan juga di Tunisia, bukan juga di Indonesia dan Malaysia atau Negara-Negara Arab lainnya yang majoritinya adalah penduduk Islam. Sebaliknya sepanduk tersebut dik...

Close