Candy AF - Wasai Pomodsu Piupusan Lirik

Candy AF - Wasai Pomodsu Piupusan Lirik

Candy AF - Wasai Pomodsu Piupusan Lirik Nung tapui o kababang, pisokonku papatamis ginawo nu nung sarup o kosogit, tingkodon ku papalasu ginawo nu notodu noh wasai pomodsu tii piupusan toh noboros nu noh ngai kosulang dih piupusan toh o ho noi...

Close