Ίδρυση και λειτουργία ζωολογικού κήπου.

Ίδρυση και λειτουργία ζωολογικού κήπου.

Με το ΦΕΚ 69Α/3-3-2004 εναρμονίσθηκε η ελληνική νομοθεσία με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής ένωσης στα πλαίσια της οδηγίας 1999/22/ΕΚ της 29ης Μαρτίου 199...

Close