Code Phần mềm quản lý siêu thị - Quản lý bán hàng C# + SQL server

Code Phần mềm quản lý siêu thị - Quản lý bán hàng C# + SQL server

Tên chương trình: Phần mềm quản lý siêu thịNgôn ngữ lập trình: c# ( Code + data + Báo cáo )Tác giả:1.  Ngô Chung Kiên , Ngô Thanh Thành , Nguyễn Hùng MạnhDung lượng : 31MBChức năng: Phần mềm quả...

Close