Сонет 24 – Македонски Превод

Сонет 24 – Македонски Превод

Очите мои се сликарот кој со гладен плам врз платното на моето срце убавина везе. А телото мое е цврстиот заштитнички рам што на сликата д...

Close