lt;bgt;barshoonlt;/bgt; kay lt;bgt;mosamlt;/bgt

lt;bgt;barshoonlt;/bgt; kay lt;bgt;mosamlt;/bgt

lt;bgt;barshoonlt;/bgt; kay lt;bgt;mosamlt;/bgt; main barshain to hoti hain lt;ugt;Dillt;/ugt; kay aik koney main Ahtain bhi hoti hain Un puranay sapno ki manzloon sey pehlay hi lt;igt;Zindagilt;/igt; kay rastey main jo kabhi kay toot chukey...

Close