ORGANIZACIJA ELEMENATA CRTEZA - LAYER-i (AUTOCAD TUTORIAL)

ORGANIZACIJA ELEMENATA CRTEZA - LAYER-i (AUTOCAD TUTORIAL)

ORGANIZACIJA ELEMENATA CRTEzA - LAYER-i Verujemo da ste savlađivanjem tehnike rada u AutoCAD-u kroz lekcije koje su prethodile zakljucili da su granice obima informacija tj. broja elemenata koje crtez kao baza podataka moze da obuhvati prakticno ned...

Close