Kisah Nabi Yusuf 'alaihi sallam

Kisah Nabi Yusuf 'alaihi sallam

Nabi Yusuf 'alaihi sallam adalah cucu dari Nabi Ishaq bin Ibrahim 'alaihi sallam. Silsilah lengkapnya ialah Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim bin Azara bin Nahur bin Suruj bin Ra'u bin Falij bin 'Abir bin Syalih bin Arfahsad bin Syam bin Nuh. Na...

Close