mijeloblastom

mijeloblastom

mijeloblastom (myeloblastoma) - fokalni maligni tumor, sastavljen od mijeloblasta, koji se viđa u raznim organima, naročito u mozgu, u tijeku akutne granulocitne leukemije.

Close