Hujan sebagai Rahmat,Rizki, dan Pertolongan

Hujan sebagai Rahmat,Rizki, dan Pertolongan

Hujan adalah salah satu anugrah agung dari Allah SWT yang diberikan kepada makhluk-Nya di bumi, terutama bagi manusia. Hujan tidak hanya memberikan curahan air segar, tapi juga menjadi sebab terbukanya pintu rezeki, menyuburkan tanah yang gersang, da...

Close