ЦОХ дэлгүүр нүүгээд Төхөм дэлгүүртэй нэгдсэн шүү :)

ЦОХ дэлгүүр нүүгээд Төхөм дэлгүүртэй нэгдсэн шүү :)

Сүүлийн үед хүмүүс байнга ЦОХ дэлгүүрийг асууж байгаа тул дараах мэдээллийг хүргэе. ЦОХ дэлгүүр маань цаашид ажиллах боломжгүй болсон т...

Close