MakeHuman

MakeHuman

MakeHuman je besplatan program za trodimenzionalno modeliranje ljudskih figura.Naime, ovaj program omogućava korisnicima da jednostavno kreiraju realističke 3D modele ljudi, bazirajući se na bazu podataka o različitim tjelesnim konstitucijama, gr...

Close