Сонет 23 – Македонски Превод

Сонет 23 – Македонски Превод

Како невештиот актер кој на бината се тресе зашто репликите му ги изела неговата трема, или како ѕвер збунет, полн со сила ама бесен, што с...

Close