PERBEZAAN USAHA DENGAN TAWAKAL

PERBEZAAN USAHA DENGAN TAWAKAL

Tahukah kita apa perbezaan usaha dengan tawakal. Usaha ialah kita menggerakkan daya upaya untuk mendapatkan sesuatu sehabis mungkin, manakala tawakal adalah kita berserah sepenuhnya kepada Allah SWT. setelah kita berusaha sebaikmungkin dan tawakal at...

Close