I love you pengabis ati - Melissa & Hailey

I love you pengabis ati - Melissa & Hailey

Hailey:Tumu pagi aku daniMeda nuan sulu nadai agi di tisiNama berita nuan daraUdah lama tua enda betemu muaArap nuan gerai belamaMelissa:Aku sunyi nadai nuan asiNinting ari aku nyabak di dalam atiTaja pia aku besampiNgarap ke nuan meruan lantang bera...

Close