ALATI KOD CNC STROJEVA

ALATI KOD CNC STROJEVA

Kod CNC tokarilica opremanje stroja sa različitim alatima je od bitne važnosti za kvalitetnu izradu. Alati su smješteni u revolversku glavu prema redoslijedu izrade (vidi sliku). Alati su postavljeni tako da je svaki drugi alat ( od ukupno 8 ) nai...

Close