Origjina e Planets

Origjina e Planets

Njohurive rreth universit filloi me dy periudha më parë. Gjithashtu me njohuri rreth planetit. Ka dy teori kryesore lidhur me formimin e planeteve.1) Teoria Catastrophe (Theory kaotike) - Ai tha se planetet formohen nga diçka që nuk është domos...

Close