Бид бүгд НАР юм!Ямар хувь төөргөөр би түүнийг мэддэг болсон юм бүү мэд. Одоогоос бараг 2 жил гараны өмнө нэгэн охин надруу нэлээд хэд яриад би гэрээсээ гарч чадахгүй та надад жаахан тууз бас бус юм авчираад өгөөч гэсэний дагуу би гэрт нь очиж түүнтэй танилцсан юм. Анх уулзаад л түүний хүний мөрөөсөл...

Бид бүгд НАР юм!Ямар хувь төөргөөр би түүнийг мэддэг болсон юм бүү мэд. Одоогоос бараг 2 жил гараны өмнө нэгэн охин надруу нэлээд хэд яриад би гэрээсээ гарч чадахгүй та надад жаахан тууз бас бус юм авчираад өгөөч гэсэний дагуу би гэрт нь очиж түүнтэй танилцсан юм. Анх уулзаад л түүний хүний мөрөөсөл...

Ямар хувь төөргөөр би түүнийг мэддэг болсон юм бүү мэд. Одоогоос бараг 2 жил гараны өмнө нэгэн охин надруу нэлээд хэд яриад би гэрээсээ га...

Close