Mengapa Rasul Mendengar Terompah Bilal di Surga?

Mengapa Rasul Mendengar Terompah Bilal di Surga?

Hamba yang paling dekat kepada Allah Yang Maha Esa, adalah orang yang paling dekat kepada ketaatan dan paling jauh dari kemaksiatan.Suatau ketika, segolongan shahabat berdiri didepan pintu Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab ra, meminta izin untuk ma...

Close