IJMA’

IJMA’

BAB IPENDAHULUANA.    Latar BelakangDalam pembacaan kitab-kitab feqah, kita biasa menjumpai kenyataan seperti: “Ulama bersepakat…” atau “hukumnya adalah wajib atau haram dengan ijmak” atau “tidak ada khilaf di kalangan ulam...

Close