Dakwah Kepada As Sunnah dan Tahdziir dari Bid’ah (bag.2)

Dakwah Kepada As Sunnah dan Tahdziir dari Bid’ah (bag.2)

Dakwah Kepada As Sunnah dan Tahdziir dari Bid’ah (bag.2) Allah berfirman: ۚ ﺍﻭُﺪَﺘْﻬَﺗ ُﻩﻮُﻌﻴِﻄُﺗ ﻥِﺇَﻭ “Dan jika ta’at kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk.” (An Nur 54) Dalam ayat ini sangat jel...

Close