മസാല ബിസ്ക്കറ്റ്

മസാല ബിസ്ക്കറ്റ്

മസാല ബിസ്ക്കറ്റ് ചേരുവകള്‍ 1. മൈദ -500 ഗ്രാം വറ്റിച്ച ഉപ്പ് -1 ടീസ്പൂണ...

Close