A Bad Dream Part 4

A Bad Dream Part 4

Kaya namin ito!AGH Khobar Operating Room waiting areaMedyo masakit sa pakiramdam ng isang magulang na isasalang ang maliit pang anak sa isang operasyon. Kung maari lang sanang akuin namin ang pagkakasakit niya ay malamang ginawa na namin.Behave siya.

Close