ഗ്രീന്‍ ചില്ലി സോസ്

ഗ്രീന്‍ ചില്ലി സോസ്

ഗ്രീന്‍ ചില്ലി സോസ് 1.പച്ചമുളക് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് -3 ടീസ്പൂണ്‍ വെള്ളം -അര കപ്പ്...

Close