long xiong hu di (1987)

long xiong hu di (1987)

Movie: Long xiong hu di (1987) Director: Jackie Chan See more » Release Date: 21 January 1987 (Hong Kong) Writers: Jackie Chan (writer) John Sheppard (writer)   Run Time: 88 min | Germany:87 min | Spain:94 min (25 fps) (DVD e...

Close