Suhi ni Ampang na Opat

Suhi ni Ampang na Opat

HoRaS HaBaTaKoN !  Apakah arti Suhi ni Ampang na Opat dalam adat Batak? Pada pesta perkawinan yang mutlak (martohonan) adalah Suhi ni Ampang Naopat : yaitu :1. Pihak Paranak (pengantin laki-laki) yang menerima ulos : Ulos Pansamot...

Close