C Sharp’ta Get ve Set Özellikleri Nasıl Kullanılır ?

C Sharp’ta Get ve Set Özellikleri Nasıl Kullanılır ?

Get ve Set özellikleri (Property) genel olarak veri girişlerinde kontrol yapmak, nesne tanımlarken değer atamak, private tanımlı değişkenlere sınıf dışarısından ulaşmak amacıyla kullanılabilir. Get bloğu veri okumak, Set bloğu ise...

Close