Larawan ng Panget! ;]

Larawan ng Panget! ;]

I was soo soo bored and decided to manipulate my face??!! Haha, I put some make up with the help of Photoshop. And BOOM! Nagmukhang tao ang lola! :]...

Close