Bila dan bagaimanakah hadis dibukukan?

Bila dan bagaimanakah hadis dibukukan?

Hadis dibukukan sejak Rasulullah SAW masih hidup. Memandangkan hadis-hadis sahih ini adalah sumber hukum kedua selepas Al Quran, pemeliharaan hadis amat diberikan perhatian oleh para sahabat Nabi SAW. Mereka menghafaznya dengan menggunakan ingatan...

Close