WIFI

WIFI

Njajal tuku Ipad ora dipikir-pikir sik. tak kira iso nganggo kartu GSM, eh... tibake gur isa nganggo wifi... e... lhadalah..... pada karo barang rongsokan wae ki yen ora ana hot spot cedhak omah??Dadi yen arep install program apa arep online kudu non...

Close