Penghayatan Asas Seni Reka dalam Pendidikan Seni Visual dan Seni Visual- Bahagian 1

Penghayatan Asas Seni Reka dalam Pendidikan Seni Visual dan Seni Visual- Bahagian 1

Seringkali guru-guru menjadi keliru dalam Pendidikan Seni Visual (KBSM dan KSSM) dengan Seni Visual (STPM) dari segi kandungan maklumat terutama Asas Seni Reka. Kekeliruan ini adalah disebabkan beberapa fakta yang telah lama guru-guru PSV mengajar d...

Close