ĐỒ ÁN QUẢN LÝ SỬA CHỮA VÀ BẢO HÀNH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG C#

ĐỒ ÁN QUẢN LÝ SỬA CHỮA VÀ BẢO HÀNH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG C#

Tên chương trình: QUẢN LÝ SỬA CHỮA VÀ BẢO HÀNH THIẾT BỊ VIỄN THÔNGNgôn ngữ lập trình: c# ( Code + data + Báo cáo)Tác giả:NGUYỄN LÊ TRẦN , DƯƠNG THẾ VINHDung lượng : 11MBChức năng: QUẢN LÝ SỬA CHỮ...

Close