INDEK AL-QURAN (Lanjutan 14)I B A D A H·  BersuciKeutamaan bersuci: 2:222 Membersihkan bejana (tempat) air Bejana yang suci Tempat air dari kulit: 16:80 Kebersihan pakaian Membersihkan pakaian: 74:4 Kebersihan badan Hal yang diharamkan b...

Close